מחקר שוק

מעוניין לייעל פעילות שיווקית בשוק הנוכחי? חפץ ליישם חדירת שוק יעילה עם מוצר חדש בשוק קיים או לחילופין עם מוצר קיים בשוק חדש?  יש לעשות מחקר שוק.

מחקר שוק הנו כלי עזר שיווקי אשר מסייע לחברה עסקית בגיבוש פעילות שיווקית וארגונית יעילה וזאת דרך מתן אינדיקציה יעילה לגבי קהל יעד, מתחרים ישירים , תמהיל שיווק (מוצרים , מחירים, מיקום ומאמציי קידום ) , לקוחות וכמו כן לגבי סוגיות ארגונית שונות.

על בסיס זה , מחקר השוק למעשה מהווה כאמצעי אשר מסייע לגבש החלטות עסקיות וארגוניות יעילות ביותר שמביאות למימוש צמיחה עסקית בהצלחה.

למעשה , לחברה עסקית החפצה לקדם את פעילותה העסקית , קיימות מספר אופציות לפעולה וזאת כאשר אחת מהן היא השמת מחקר שוק כאמצעי אסטרטגי לקידום פעילות עסקית.

בפועל, בכדי לממש הצלחה החברה העסקית צריכה לבדל את עצמה ממתחריה בענף הרלוונטי בו הוא מתחרה. לדוגמא, חברה עסקית יכולה להעניק ללקוחותיה שירות אשר התוצר שלו מחזק את תחושת הביטחון בקרב הלקוח ומאפשר ללקוח לחוש שהצעד שעשה הוא צעד איכותי ומרצה.

בעקבות תמונת מצב זו , השאלה שעולה על הפרק הנה : האם לאותה חברה עסקית כדאי להשקיע בשירות הנוכחי , או שמה עליה להשקיע במרכיב שונה בהיבט השיווקי?

על מנת לדעת היכן כדאי לה להשקיע , על החברה העסקית לערוך מחקר שוק.

מחקר השוק יבדוק גורמים שיווקיים ו/או תפעוליים שונים ובאמצעות המידע, ניתן יהיה לקבל תמונת מצב שתעיד על נקודות חוזק ונקודות תורפה של החברה העסקית. מידע זה יאפשר לגבש פעילות עסקית שתביא לשיפור המצב הקיים.