סקרי עובדים

סקרי עובדים נותן לנו את היכולת לקבל את הידע והמידע על העובדים, מנהלים ולקוחות הנו אחד ממקורות הכוח של הארגון. מידע ממוקד וספציפי אשר הנו נגיש מאפשר ליישם קבלת החלטות מהירה הנותנת מענה מתאים ויעיל. כאשר הארגון מיישם שימוש בכלי מחקרי כסקר מעבר לכלים המסורתיים של אבחון, תשאול ואיסוף נתונים, מתקבל תוצר חיובי נדרש של תמונת מצב מלאה ואובייקטיבית אשר מהווה כמקור הערכה דומיננטי המסייע ליישם שיקול דעת יעיל בקרב מקבלי ההחלטות הארגוניות.

באופן נקודתי יותר, ניתן לציין כי סקר עמדות עובדים לגבי סוגיות ארגוניות שונות כתהליכי שינוי בארגון, מחויבות ארגונית, רמת המוטיבציה, רמת הביצועים , שביעות רצון העובדים בארגון וכ"ו , מספקים להנהלת הארגון תובנות יעילות המסייעות לשיפור מצב קיים, באם יש צורך. המגמה החיובית באה לידי ביטוי מעשי באמצעות שלושה גורמים מרכזיים:

1) טיב הקשר שבין העובדים לחברה- סקר שביעות רצון העובדים מסייע לארגון לממש את האפשרות לאבחן את תמונת המצב ביחס לקשר שבין הארגון לבין העובדים. דרכו מאבחנים את הגורמים המהותיים שמשפיעים על רמת שביעות הרצון שלהם וועל בסיס זה ניתן להתמודד ביעילות עם בעיות וקשיים.

2) שינוי ארגוני- הערך המוסף הגבוה של הסקרים ביחס לשינוי ארגוני נובע מכך שהם מהווים כבסיס אמפירי לתהליכי שינוי בארגון עצמו דרך אבחון מקדים של התהליכים הארגוניים שעלולים ליצור קושי.

3) תרומה לטווח ארוך – הסקרים מסייעים בקידום רמת המוטיבציה , המחויבות הארגונית והנאמנות של העובדים לארגון עצמו. על בסיס זה מקדמים את התוצר הסופי של העובדים.