מידע עסקי

מעוניין במידע עסקי בכדי לגבש פעולות עסקיות יעילות?
מידע עסקי מאפשר לך לקבל החלטות עסקיות יעילות יותר, באמצעות מידע עסקי מעמיק אשר נותן אינדיקציה יעילה ביחס לסוגיה העסקית הרלוונטית.

המידע העסקי מבוסס על סקירות מעמיקות של מהלכים עסקיים ושיווקיים בענף הרלוונטי (מתחרים, לקוחות, שווקים בינלאומיים וכ"ו) אשר מעידים על מגמתיות מסוימת שבעקבותיה ניתן לגבש פעילות מסוימת לצורך מימוש המטרה העסקית הרלוונטית.

מידע עסקי מוביל מסייע לבנות אסטרטגיה שיווקית אשר דרכה ניתן לגבש פעילות שיווקית טקטית לטווח זמן ארוך . המידע העסקי מצריך לגייס מידע שטח דרך אבחון מעשי של תמהיל שיווק המתחרים והחברה עצמה, קהל הלקוחות וכושר המיקוח שלהם, ספקים וכוח המיקוח שלהם, חסמי כניסה ויציאה בענף , גורמי מפתח להצלחה , מגמות ותנודות בסביבה העסקית ואפיון התחרות בענף.

מעבר למידע השטח, יש צורך גם במידע מחקרי מקצועי על עמדות הצרכנים ביחס לתמהיל השיווק של החברה והמתחרים , הרגלי צריכה שלהם וכמו כן מאפייניהם הדמוגרפיים שדרכם ניתן ליישם פילוח שוק יעיל ומקדם.
אסטרטגיה שיווקית רלוונטית שיכולה להתאים בעקבות המידע הנ"ל הנה אחת מהאסטרטגיות הגנריות שהנם: יתרון בעלות (התוויית מדיניות מחירים נוחה לצרכן עקב עלויות נמוכות של החברה לעומת מתחריה), בידול (גיבוש פעילות שוטפת שמביאה לבידול חיובי של החברה מול מתחריה) ומיקוד (התמקדות בהשמת פעילות שיווקית בקרב קהל יעד מסוים).

כמו כן ניתן לחילופין, לגבש אחת מאסטרטגיות הצמיחה שהנם: העמקה ( הרחבת פעילות שיווקית בקרב קהל יעד נוכחי), פיתוח מוצר (הרחבה או הארכה של קו המוצרים) , פיתוח שוק (השמת פעילות עסקית מול פלח שוק שלא הייתה עד היום כל פניה ישירה אליו) והגוונה (פניה לפלח שוק חדש דרך שיווק קו מוצרים חדש או מוצר ספציפי חדש) .