מחקר אקדמי

מחקר אקדמי הנו מחקר המיושם במסגרת האקדמית וזאת כאשר קיימים שלוש אופציות מחקריות לצורך ביצוע מחקר זה והם: מחקר כמותי, מחקר איכותי ומחקר משולב.

מחקר כמותי הינו מחקר המבוסס על קידוד נתונים למידע ספציפי מגמתי דרך סטטיסטיקה הסקתית המעידה על קשרים בין משתנים, אבחון קשר בין סיבה לתוצאה וכמו כן השוואה אובייקטיבית בין נתונים. על בסיס מידע זה ניתן לאושש או להפריך השערות.

מחקר איכותי הינו מחקר אשר עוסק בחקר של תופעות מתוך מגמה להבין אותן ואת משמעויותיהן לגבי האנשים שחווים אותן דרך גיבוש נתונים אשר ניתנים על-ידם באמצעות ראיונות עומק. היתרון המהותי של המחקר האיכותי נובע בעיקר מעצם זה שהוא מאפשר לחוקר להתקרב לעולם של הנחקרים ועל ידי זה להבין את התופעות כפי שהן מוסברות על ידם. בפועל, מחקר איכותי מתאים לכל מי שמעוניין לחקור תופעות באופן מעמיק. לצורך זה עליו להיות ממוקד זמן רב באיסוף מידע ובניתוחו על ידי החוקר.

מחקר משולב הינו מחקר המשלב את המחקר הכמותי והמחקר האיכותי במסגרת מחקרית אחת. מבנה מחקרי זה מסייע לנטרל את חסרונות המחקר הכמותי והאיכותי וכמו כן להיעזר ביתרונות שלהן. בפועל, באמצעות מחקר זה ניתן ליישם מחקר מעשי עם תיאוריה המהווה בסיס להשערות שנבחנות דרך מחקר כמותי, וכמו כן ליישם ראיונות (בעיקר ראיונות עומק) ו/או תצפיות המהוות כמחקר איכותי.