סקר שוק

סקר שוק הינו תהליך שיטתי תוך שימוש בכלי סקרים וסטטיסטיקה, בכדי לאמוד/ללמוד משהו ביחס לשוק שהנו לרוב צרכני. באופן יותר ספציפי,כאשר רוצים לייצר או לשווק מוצר חדש או לבצע שינויים ושיפורים במוצר או לחילופין באם יש לך רעיון עסקי חיובי , אתה מאמין בו בכל נשמתך , אז לפני שתתחיל לעשות משהו עליך לבצע בדיקת היתכנות. בדרך כלל אינך יכול לבצע את הצעדים העסקיים הללו ביעילות עד שלא תעשה סקר שוק. ישנה אפשרות לעשות סקר שוק בשיתוף פעולה עם חברת סקרים על ידי טלפונים או דרך האינטרנט.

הסקר נערך באמצעות שאלונים, כאשר הוא מופנה למספר מוגדר של אנשים, ותפקידו לתת מענה למספר שאלות מחקריות הקשורות לסוגיות הנ"ל, למשל: האם למוצר המתוכנן יש ביקוש? מי האנשים אשר יקנו את המוצר? מה הם המאפיינים של הקהל אשר המוצר מיועד עבורו?

קיימות מגוון דרכים לערוך סקרי שוק. אפשר, לשלוח סוקרים שידגמו פנים מול פנים נדגמים השייכים לאוכלוסיית המחקר, לשלוח שאלונים בדואר האלקטרוני לנדגמים רלוונטיים וכמו כן לדגום נדגמים באמצעות הטלפון. לדוגמא: תוכניות טלוויזיה מלוות בסקרי שוק, ותפקידם לבדוק כמה אנשים צופים בתכנית מסוימת. הסקר נעשה על - ידי צוות של מטלפנים המתקשרים לאנשים, על פי תשובות האנשים מחלטים אם להמשיך ולשדר את התכנית.

לאחר קבלת כמות השאלונים הרלוונטיים בהתאם לכמות הנדגמים הנדרשת , מיושם ניתוח מילולי המבוסס על פלט סטטיסטי ובאמצעותו עולות המסקנות שדרכן ניתן להעריך עד כמה הציבור מעוניין במוצר החדש, ומה תהיה מידת הצלחתו בשוק וכ"ו.