שאלוני מחקר

שאלוני מחקר מבוססים על סדרת שאלות שהתוכן וסדר הצגתן נקבע בהתאם למשתני מחקר רלוונטיים כגון: שביעות רצון לקוחות, איכות השירות, נאמנות לקוחות וכ"ו.

שאלון לרוב כולל שאלות סגורות אך לפעמים יש שאלות סגורות עם סעיף פתוח או שאלות פתוחות . בפועל, על המשיב לבחור בין מגוון תשובות קבועות בשאלות סגורות או לחילופין לספק תשובה אישית ישירה דרך שאלות פתוחות. להבדיל מכך, בשאלות סגורות עם סעיף פתוח הנשאל בדרך כלל מתבקש לתת הסבר בסעיף זה על הסיבה מדוע שום תשובה מוצעת איננה מתאימה לעמדתו.

היתרון המרכזי של שאלות סגורות בא לידי ביטוי בקלות שבקידוד המידע המאפשר אבחון של מגמה במצב מעשי מסוים באמצעות כמות גדולה של שאלוני מחקר. כמו כן, העברת המידע של תשובות בשאלוני מחקר עם שאלות סגורות למידע ממוחשב הנה מהירה יותר מאשר העברת המידע של תשובות מילוליות ארוכות בשאלות פתוחות.

בפועל, ישנם סוגיות שמקבלות תשובות יותר מדויקות באמצעות שאלות פתוחות (לדוגמא: גיל הנדגם או דעה אישית לגבי יעילות תפקודו של פוליטיקאי מסוים) ואילו סוגיות אחרות מקבלות תשובות יותר מדויקות באמצעות שאלות סגורות (לדוגמא: בחירת נופש עתידי שהנדגם מעוניין לממש).

באופן מעשי, הנדגמים לא עונים תמיד על כל השאלות. הסיבות לכך הנן שחלק מהשאלות רלוונטיות רק לחלק מהנדגמים וכמו כן, באם השאלון אינו מנוסח באופן מקצועי נדרש, אז חלק מהנדגמים עשויים אי הצלחה או אי רצון במילוי חלק מסוים מהשאלות בשאלון.